Monday, November 15, 2010

Misi Nabi (s.a.w.) dari Perspektif Pendidikan

ﺒﺴﻡﺍﻠﻠﻪﺍﻠﺭﻤﻥﺍﻠﺭﺤﻴﻡ

Percubaan pertama untuk menulis makalah ilmiah dalam bahasa Melayu. Ternyata ia bukanlah kerja yang senang...Tak apa, ummi akan perincikan point yang ummi cuba sampaikan.

Misi Nabi Muhammad (s.a.w.) ini berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 129 dan 151; surah Ali-Imran ayat 164; dan surah al-Jumuah ayat 2. Perkara penting yang berkaitan dengan pendidikan yang disampaikan oleh ayat-ayat tersebut adalah misi Rasulullah untuk

1. Menyampaikan kepada mereka tanda-tandaNya (His signs)
2. Mengajar mereka kitab
3. Mengajar mereka hikmah
4. Mensucikan mereka (Purify them)

Ada 7 elemen penting yang perlu di fahami maksudnya dengan jelas sebelum teori pendidikan dari ayat-ayat al-Qur'an ini dapat di rumuskan.

1. menyampaikan
2. mereka
3. mengajar
4. tanda-tanda (signs)
5. kitab
6. hikmah
7. mensucikan

Soalan-soalan berikut dapat membantu dalam mendefiniskan konsep-konsep yang disenarikan di atas

1. Adakah menyampaikan itu berserta dengan memahami? Does convey imply understanding?
2. siapa dan apakah mereka - apakah yang difahami dengan konsep manusia?
3. apakan makna tanda-tanda?
4. kitab apakah yang dimaksudkan? apakah kandungan kitab itu?
5. apakah maksud mengajar? adakah mengajar itu sama makna dengan menyampaikan?
6. apakah makna hikmah?
7. bagaimana cara mensucikan dan apakah yang perlu disucikan?

bersambung....sebab dah pukul 1.30 pagi, esok ada meeting pukul 9.00 pagi...tidur dulu... :)

No comments:

Post a Comment